Plan javne nabave za 2015

PLANIRANE JAVNE NABAVKE ZA 2015. GODINU J.P. BROTING d.o.o. ČITLUK                                                                                            Download dokumenta

 

Red broj   Predmet nabave   Vrsta postupka   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a)  u KM   Okvirni nadnevak pokretanja postupka (kvartal)   Okvirni nadnevak zaključenja ugovora (kvartal)   Izvor financiranja
I. NABAVA ROBA
1. Nabavka i isporuka računalne opreme Izravni sporazum 6.000,00 II II Vlastita sredstva
2. Nabavka i isporuka uredske opreme za službe Izravni sporazum 6.000,00 II II Vlastita sredstva
3. Nabavka i isporuka toplih napitaka Izravni sporazum 6.000,00 II II Vlastita sredstva
4. Nabavka i isporuka betona Konkurentski postupak 20.000,00 II II Vlastita sredstva
5. Nabavka putničkog vozila za potrebe tehničke službe Konkurentski postupak 20.000,00 II II Vlastita sredstva
6. Nabavka i isporuka goriva Konkurentski postupak 20.000,00 II II Vlastita sredstva
7. Nabavka i isporuka rasvjetnih tijela Konkurentski postupak 30.000,00 II II Vlastita sredstva
8. Nabavka i ugradnja horizontalne i vertikalne signalizacije Konkurentski postupak 50.000,00 II II Vlastita sredstva
9. Nabavka i ugradnja zaštitne ograde na LC Kružni tok – Međugorje Konkurentski postupak 80.000,00 III III Vlastita sredstva
10. Isporuka betonske galanterije Konkurentski postupak 50.000,00 II II Vlastita sredstva
11. Isporuka građevinskog materijala Konkurentski postupak 30.000,00 II II Vlastita sredstva
12. Nabavka i isporuka guma za vozila Izravni sporazum 10.000,00 III III Vlastita sredstva
13. Kupovina poslovnog prostora Otvoreni postupak 300.000,00 II III Kreditna sredstva
U K U P N O 626.000,00
II. NABAVA USLUGA
14 Izrada projektne dokumentacije proširenje putakroz zaseok Jerkovići (ul.bana Jelačića) Konkurentski postupak 6.000,00 II II Vlastita sredstva
15 Izrada projektne dokumentacije za put kroz polje od Podbrda do crkve Konkurentski postupak 6.000,00 II II Vlastita sredstva
16. Izrada projektne dokumentacije za put od Ostojića ulice K.Tomislava – Hrvatskih branitelja sa planiranjem kružnog toka na raskrižju za Vionicu Konkurentski postupak 6.000,00 II II Vlastita sredstva
17. Izrada projektne dokumentacije i dovršavanje izgradnje nogostupa i proširenja kolnika u ulici Kralja Tomislava (zaseok Ostojići) Konkurentski postupak 6.000,00 III III Vlastita sredstva
18. Izrada projektne dokumentacije za proširenje puta kroz zaseok Jerkovići-ulica bana Jelačića Konkurentski postupak 6.000,00 III III Vlastita sredstva
19. Izrada projektne dokumentacije lokalne prometnice u Gospodarskoj zoni Tromeđa Konkurentski postupak 6.000,00 III III Vlastita sredstva
20. Usluga održavanje javne rasvjete Konkurentski postupak 50.000,00 II II Vlastita sredstva
21. Održavanje vozila Konkurentski postupak 15.000,00 II II Vlastita sredstva
 22. Bankarske usluge Konkurentski postupak 40.000,00 III III Kreditna sredstva
23. Održavanje lokalnih cesta I,II,III KATEGORIJE Otvorenipostupak 200.000,00 II II Vlastita sredstva
 24. Usluga sanacije nogostupa Konkurentski postupak 50.000,00 II II Vlastita sredstva
25. Održavanje zelenila u kružnim tokovima Konkurentski postupak 30.000,00 III III Vlastita sredstva
26. Usluga bespravno uklanjanje reklama Konkurentski postupak 30.000,00 II II Vlastita sredstva
27. Usluga šišanje raslinja uz LC Konkurentski postupak 30.000,00 II II Vlastita sredstva
28.. Usluga čišćenja snijega na LC Konkurentski postupak 30.000,00 IV IV Vlastita sredstva
29. Usluga nasipanja tampona na LC Konkurentski postupak 30.000,00 II II Vlastita sredstva
U K U P N O 541.000,00
III. NABAVKA RADOVA
30. Izgradnja lokalne prometnice u gospodarskoj zoni Tromeđa Konkurentski postupak 80.000,00 III III Općinski proračun
31. Izgradnja parkinga pod “Križevcem” u Međugorju Konkurentski postupak 80.000,00 III III Ekološka taxa
32. Dogradnja kolodvora u Međugorju Konkurentski postupak 80.000,00 III III Vlastita sredstva
33. Sanacija potoka Lukoć Konkurentski postupak 50.000,00 II II Vlastita sredstva
34. Čišćenje korita Lukoć Konkurentski postupak 50.000,00 III III Vlastita sredstva
35. Sanacija tlačnog cjevovoda Jelina glavica-Odaci Otvoreni postupak 150.000,00 IV IV Sredstva vodoprivrede
36. Izrada projektne dokumentacije gravitacijske i oborinske kanalizacije u Međugorju i Bijakovićima Konkurentski postupak 10.000,00 III III Vlastita sredstva
37. Izrada kanalizacijskog cjevovoda u Međugorjui Bijakovićima Konkurentski postupak 80.000,00 IV IV Vlastita sredstva
38. Rekonstrukcija nogostupa Crkva–Ćorkov dolac Konkurentski postupak 80.000,00 II II Vlastita sredstva
39. Rekonstrukcija i izgradnja ceste kroz Čiliće Otvoreni postupak 300.000,00 III III Ekološka taxa
40. Izgradnja javne rasvjete kroz Čiliće Konkurentski postupak 80.000,00 III III Vlastita sredstva
41. Izgradnja javne rasvjete Most-crkva Međugorje Konkurentski postupak 80.000,00 II II Vlastita sredstva
42. Izgradnja javne rasvjete Potpolje Kružni tok Tromeđa Konkurentski postupak 80.000,00 III III Vlastita sredstva
43. Izgradnja javne rasvjete Vionica i Biletić brdo Konkurentski postupak 40.000,00 II II Vlastita sredstva
44. Izgradnja javne rasvjete kod pošte u Međugorju Konkurentski postupak 80.000,00 II II Vlastita sredstva
45. Izgradnja javne rasvjete u Čitluku kod Općine Konkurentski postupak 30.000,00 II II Vlastita sredstva
46. Izgradnja javne rasvjete kod stare crkve u Međugorju Konkurentski postupak 20.000,00 II II Vlastita sredstva
47. Izgradnja javne rasvjete Bijakovići-Lukas Konkurentski postupak 17.000,00 II II Vlastita sredstva
48. Usluga uklanjanja bespravnih priključaka kanalizacije na šahtove oborinskih voda Konkurentski postupak 50.000,00 II II Vlastita sredstva
49. Izgradnja i proširenje LC Vionica -Bijakovići Konkurentski postupak 80.000,00 II II Vlastita sredstva
50. Proširenje LC Podbrdo- Ćorkov dolac Otvoreni postupak 200.000,00 II II Ekološka taxa
 U K U P N O 1.717.000,00
 UKUPNO I+II+III 2.884.000,00