Oborinske vode

  • Održavanje kanalizacije
  • Održavanje slivnika i propusta
  • Održavanje otvorenih odvodnih kanala
  • Održavanja stalnih i povremenih vodnih korita