Održavanje javnih površina

  • Održavanje i naplata javnih parkinga
  • Čišćenje trgova,ulica i nogostupa
  • Održavanje zelenih površina i grasskog zelenila
  • Postavljanje i održavanje urbanog mobilijara (klupe, dječija igrališta i sl.)
  • Održavanje objekata
  • JKP
  • Taxi
  • Održavanje pješačkih i rekreacijskih zona
  • Održavanje dječijih igrališta