Novosti

Uređenje korita potoka Lukoć u Hamzićima

listopad 26, 2017

Radovi na proširenju korita potoka Lukoć izvode se radi kvalitetnije odvodnje oborinskih voda. U sklopu spomenutih radova napravljeni su i prijelazi koji omogućavaju nesmetanu komunikaciju.

Continue Reading

Projekt kružnog toka kod Pošte u Međugorju

srpanj 2, 2013

Predstavljen glavni projekt kružnog toka kod Pošte u Međugorju Slaven Pavlović, projektant kružnog toka i Berislav Crnjac, direktor poduzeća Integra d.o.o. Mostar predstavili su danas.

Continue Reading

Sanacija vodovoda u Broćanskoj ulici

travanj 27, 2013

JP Broting d.o.o. počeo sanaciju vodovoda u Broćanskoj ulici. Djelatnici JP Broting d.o.o. Čitluk počeli su s radovima na sanaciji vodovoda u Broćanskoj ulici. Nakon.

Continue Reading

Vlaga oštetila fasade na stambenim zgradama

siječanj 13, 2011

Zbog nezainteresiranosti stanara i poteškoća vezanih uz provedbu općinske odluke o primjeni županijskog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u stambenim zgradama, Javno poduzeće.

Continue Reading