Javne nabave

   PLAN JAVNE NABAVE:

– Plan javne nabave za 2017

– Plan javne nabave za 2016

– Plan javne nabave za 2015

 

   NATJEČAJI ZA ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE:

– Održavanje oborinskih voda: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – upojni bunari

– Održavanje lokalnih cesta:  Zimsko održavanje 2017 / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

– Održavanje oborinskih voda 2017: Sanacija potoka Lukoč / Odluka o najpovoljnijem ponuditelju

– Odrzavanje nekategoriziranih cesta i javnih povrsina 2016/2017: Obavijest o nabavi I Čitluk i ostali.pdf  /  Odluka o izboru I Čitluk i ostali

– Odrzavanje nekategoriziranih cesta i javnih povrsina 2016/2017: Obavijest o nabavi II Krehin Gradac i ostali  /  Odluka o izboru II Krehin Gradac i ostali

– Odrzavanje nekategoriziranih cesta i javnih povrsina 2016/2017: Obavijest o nabavi III Čerin i ostali /  Odluka o izboru III Čerin i ostali

– Održavanje lokalnih cesta 2015-2017:  Obavijest o nabavi natječaj  /  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

 

 

NOVI OBJEKTI NATJEČAJI:

Obavijest o nabavi Bijakovići 2015      Tenderska dokumentacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

OBJAVA O DUGOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU:

Objava o nabavi.pdf

Tenderska dokumentacija.pdf